Hari: Februari 22, 2019

ANTAPURA SITI INGGIL MOJOPAHIT

Mas Dipa Maya. SH ( Selaku tokoh Dharma Kasepuhan Wilwatikta Mojopahit )

Dalam perjalanan kali ini GusWi berada di Antapura atau Siti Inggil yang diartikan Tanah Tinggi, atau Tanah yang diagungkan merupakan sebuah tempat persinggahan dan pertapaan dari Raja kerajaan Majapahit bernama Raden Wijaya. Siti Inggil Iebih tepatnya berada di Dusun Kedungwulan,…